مرغ از زمان های قدیم مورد توجه ایرانیان بوده و در بیشتر جشن ها و مهمانی ها خوراک گوشت مرغ به عنوان یک غذای اصلی و با ارزش تلقی می شده و از آنجایی که گوشت قرمز قیمت بالایی دارد بنابراین بیشتر خانوار ها برای برآورده ساختن نیاز های پروتئینی خود رو به مصرف گوشت مرغ آورده اند. البته رشد سریع مرغ نیز در این مسئله تاثیر گذار بوده است، مثل اگر فردی در روستا زندگی میکند، به جای اینکه یک گوسفند ذبح کند، دو الی سه عدد از مرغ های خود را سر می برد چون می داند که جوجه ها خیلی سریع بزرگ خواهند شد و جای خالی این مرغ ها را پر خواهند کرد، ولی برای جبران این گوسفند باید یکسال صبر کند.
گفته های فوق مقدمه ای بود تا به شما بگوید که اهمیت گوشت مرغ نه تنها کم نشده بلکه روز به روز بر ارزش آن افزوده می شود و افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با مضرات مصرف گوشت قرمز نیز در افزایش مصرف و در نتیجه افزایش قیمت گوشت مرغ بسیار تاثیر گذار است.

محصولات

100%

محصولات مرغ

100%

گوشت مرغ

100%

تخم مرغ

آمار و ارقام

100%محصول
100%مشتری خوشحال
100%همکار خوشحال

تجارب کاری

1398

تاسیس مزرعه

از سال 1396 تا الان در مجموعه ما  با مسئولیت محدود تاسیس شد

1396

پرورش مرغ

از سال 1393 تا 1396 در در مجموعه راه اندازی شد

1393

تولید تخم مرغ

تولید تخم را به عنوان کار اصلی خود شروع کردیم